Studium biodiverzity nejen vápencového lomu, ale jakéhokoli území je komplexní, mnohaletá a personálně, odborně, finančně i časově náročná činnost. Vyžaduje velké nasazení mnoha odborníků-specialistů v terénu, a často ještě mnohem více času stráveného určováním sebraného materiálu v laboratoři. Přestože patří lomy Hády a Mokrá u Brna a jejich bezprostřední okolí k biologicky nejprozkoumanějším místům v České republice, je řada skupin bezobratlých živočichů, o nichž v tomto území stále prakticky vůbec nic nevíme.

 

 

Jednou z takových skupin je i blanokřídlý hmyz. Nikdo z našeho týmu však není v daném oboru profesionál. Nemůžeme proto přímo studovat druhovou pestrost této skupiny živočichů. V průběhu vegetační sezóny 2018 však ověříme dostupnost potravních zdrojů pro hmyzí opylovače prostřednictvím podrobného monitoringu včelstev včely medonosné ve speciálně upravených úlech. 

 

Sledování hmotnostních přírůstků včelích úlů pomocí internetu věcí není dnes již nic nového. Náš projekt je však unikátní proto, že chceme takto získané informace propojit s okolní krajinou a její pestrostí. Potravní zdroje včel se totiž shodují s potravními zdroji nejen mnoha jiných druhů blanokřídlých, ale také dalších skupin bezobratlých živočichů – brouků, dvoukřídlého hmyzu, některých motýlů, dlouhošijek a srpic (Haragsim 2016).