Lokalita je v současnosti stabilizovaná, není zřejmá existence nějakého přímého ohrožení. 

 

Jelení žlíbek | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa  | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu