Péče o lokalitu

 

Růženin lom prošel rozsáhlou rekultivací v letech 1998-2001. Od té doby je stále průběžně udržován - dříve ve spolupráci s Rezekvítkem, později samotným Pozemkovým spolkem Hády. Každoročně se zde část zarůstajícího dna seče, vytrhávají se ručně celíky a semenáčky topolů a jednou za několik let je třeba zredukovat rozrůstající se dřeviny na dně lomu. Z území jsou pravidelně několikrát ročně odváženy tuny odpadků (také díky mnoha bezejmenným dobrovolníkům, kteří je zde pravidelně neúnavně sbírají). Pokud bychom je nechali na místě, bylo by dnes jimi kompletně pokryto celé dno lomu. 

 

Růženin lom | Historie lokality | Letecký snímek | Geologická mapa | Rostliny a živočichové | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu