Rostliny a živočichové

 

Vyskytuje se zde např. silná populace vzácného kruštíku bahenního (Epipactis palustris) nebo prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata). V okolí rákosin se dále vyskytuje například přeslička různobarvá (Equisetum variegatum) nebo přeslička větevnatá (Equisetum ramosissimum). Na suchých místech tu roste malá populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), omanu mečolistého (Inula ensifolia), bílojetelu německého (Dorycnium germanicum), na svazích lomu se vyskytuje jediný zbytek hádecké populace pelyňku pontického (Artemisia pontica) a roste tu řada dalších teplomilných rostlin.

 

Z živočichů je zde zastoupeno především velké množství vodního hmyzu, ve vodě několik druhů ryb a dokonce i užovka obojková (Natrix natrix) nebo chřástal vodní (Rallus aquaticus). Za teplých letních nocí ve zdejším rákosí nocují hejna vlaštovek (Hirundo rustica). Z důvodu velkého množství ryb a malé úživnosti vodního prostředí se tu příliš nedaří rozmnožovat obojživelníkům.

 

Růženin lom | Historie lokality | Letecký snímek | Geologická mapa | Rostliny a živočichové | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu