Historie

Pozemkový spolek Hády byl založen na podzim roku 2000 s cílem nabídnout největšímu vlastníkovi pozemků v této lokalitě  – firmě Českomoravský cement, a. s. – vhodnou alternativu rekreačního využití tohoto území s cílem zachovat zde cennou přírodu.

 

 

Postupně se nám podařilo nejen pomoci vyhlásit přírodní památku Kavky a několik významných krajinných prvků, ale především jsme se stali významnými vlastníky a nájemci pozemků v této lokalitě. Vlastnictví pozemků však pro nás neznamená majetek, ale zejména zodpovědnost za přírodu, která se na nich nachází. Vhodným managementem se proto na nich snažíme dosáhnout co největší druhové pestrosti rostlin a živočichů.

 

 

Některé zrealizované projekty v letech 2001-2010:

– Výuková trasa Kavky a Růženin lom

– Naučná stezka Hády a údolí Říčky

– Vyhlášení přírodní památky Kavky

– Projekt LIFE Nature - Záchrana stepních a lesostepních stanovišť v Moravském krasu

 

 

Lamacentrum Hády (2011 – dosud)

Našim cílem vždy bylo nejen přírodu chránit, ale pokusit se ji ukázat také co největšímu počtu lidí. V roce 2011 jsme se proto rozhodli pro realizaci projektu Lamacentrum Hády – malého ekocentra v bývalém lomu Džungle, které na sebe přitáhne pozornost a ukáže návštěvníkům, že nejen zdejší obyvatelé, lamy alpaky a později i další zvířata se tu mají dobře. Lamacentrum je bezesporu náš nejlepší, nejodvážnější, ale také nejnákladnější projekt, do kterého jsme se pustili. Do jeho realizace jsme se pustili s nadšením a bez soustavné podpory různých projektů a darů od mnoha přispěvatelů bychom jej již dávno nemohli provozovat. Za jeho existenci vděčíme hlavně obětavosti našich zaměstnanců.

 

Některé další zrealizované projekty v letech 2011-2018:

– Převzetí zodpovědnosti za údržbu chráněných území na jižím svahu Hádů

– Cesta rákosím v Růženině lomu

– Oprava vyhlídky do Růženina lomu

– Naučná stezka Hádecké lomy