Na přípravě těchto webových stránek se podíleli:

 

Lubomír Tichý – Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita Brno

Jaroslav Knotek – Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Tomáš Ghisi – ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Lucie Růžičková – ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Stanislava Švédová – ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Renáta Ripelová – Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

K sestavení těchto stránek byly využity materiály z archivu ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády a Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje.