Ať už přirozené nebo uměle udržované vodní, bažinné a mokřadní biotopy (samy o sobě vzácné, vázané na specifická stanoviště) byly na území Brna poznamenány změnami využívání krajiny patrně nejvíce. Kdyby nebyla většina ze zachovalých území chráněna a obhospodařována odpovídajícím způsobem, dávno by již dnes neexistovala nebo měla zcela jiný charakter.

 

Augšperský potok | Babí doly | Černovický hájek | Holásecká jezera | Rájecká tůň

Soběšické rybníčky | Žebětínský rybník