Nejvíce chráněných území v Brně spadá právě do této kategorie. Není však divu. Pastevní a luční hospodaření bylo v okolí větších sídel dříve běžné, zatímco dnes společenstva pastvinných lad a suchých luk z důvodu radikální změny využívání krajiny rychle ustupují. Tyto biotopy jsou domovem pro velké množství ohrožených druhů živočichů a rostlin, které by bez aktivní ochrany nebylya schopny další existence. Velká rozmanitost vegetace na jednotlivých chráněných lokalitách je podmíněna různým geologickým podložím.

 

Bílá hora | Junácká louka | Kamenný vrch | Medlánekcá skalka | Medlánecké kopce | Na skalách | Netopýrky
Obřanská stráň | Skalky u přehrady | Stránská skála