Přírodní rezervace Kamenný vrch

 

Městská část: Nový Lískovec
Rozloha: 13,85 ha
Nadmořská výška: 335–385 m
Rok vyhlášení: 1978
Význam:  Tato lokalita je známá zejména výskytem jedné z nejbohatších populací koniklece velkokvětého na jižní Moravě. Jedná se o nejrozsáhlejší komplex suchých trávníků s bohatou entomofaunou v jihozápadní části Brna.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy