Přírodní památka Medlánecké kopce

 

Městská část: Královo pole a Medlánky
Rozloha: 10,29 ha
Nadmořská výška: 280–340 m
Rok vyhlášení: 1987
Význam: Jedny z nejrozsáhlejších stepních lad a suchých trávníků na kyselém podloží, které se zachovaly na území Brna. Přírodní památka se rozprostírá na dvou severních vrcholech Palackého hřbetu - Střeleckém (338 m. n. m.) a Medlánekcém kopci (321 m n. m.). Lokalita je významná botanicky, ale především entomologicky, protože představuje dostatečně rozlehlé, druhově bohaté porosty sečeních či občas přepásaných suchých trávníků s teplomilnou květenou.

  

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy