Přírodní památka Junácká louka

 

Městská část: Kníničky
Rozloha: 5,03 ha
Nadmořská výška:  240–260 m
Rok vyhlášení: 1989
Význam:  Dnes jedny z nejrozsáhlejších lučních porostů na území Brna se zachovalou bohatou druhovou skladbou bylin a trav. Dříve se jednalo o bohatou lokalitu hořce křížatého (Gentiana cruciata), ale jeho současný výskyt již delší dobu nebyl potvrzen.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy