Publikace

Rostliny Hádů u Brna

Naučná brožura se věnuje především vzácným, ale i některým běžným druhům rostlin, které se vyskytují na cenném stepním území kopce Hády. Publikace patří do rukou široké veřejnosti, odborníkům, ale i dobrovolným nadšencům z oboru botaniky. Textová část publikace je bohatě doplněna o kvalitní fotogafie vybraných rostlin pořízené na botanicky významných lokalitách Hádů. Brožura tak může zároveň sloužit i jako průvodce po těchto botanicky cenných územích. Autorem příručky je Lubomír Tichý.

 

 

 

Geologie Hádů u Brna

Přehledná brožura se věnuje geologii kopce Hády. Jednoduše napsané texty vhodné i pro laickou veřejnost jsou doplněny kvalitními fotografiemi z území Hádů. Lze ji dobře použít jako terénní příručku pro objevování geologických vlastností a zajímavostí území. Brožura informuje o geologickém podloží Hádů, vysvětluje některé základní geologické termíny a zároveň poukazuje na výjimečnost této oblasti z pohledu geologie. Autorem textové části je Jana Šušolová. Obrazovou část zpracoval Peter Dundek a Jana Šušolová. Vyšlo s podporou MŽP v roce 2017.

 

 

Živočichové Hádů u Brna

Brožura věnovaná hádeckým živočichům je určena pro laickou veřejnost. Na barevných fotografiích je zachycena ochutávka místní fauny od nejmenších bezobratlých až po ptáky a savce. O každém druhu je možné se dočíst obvyklé prostředí, kde je možné jej hledat, a také stupeň ohrožení. Snahou bylo vybírat druhy jednak zajímavé a ohrožené, ale pak také druhy běžné a nápadné, které mohou zaujmout i netrénované oko běžného návštěvníka přírody. Vznikla tak brožurka do batohu, která turistovi může pomoci identifikovat některé ze zajímavých zvířecích obyvatel Hádů. Autorem textové části je Lucie Růžičková, fotografie pochází převážně od předních českých zoologů. Vyšlo s podporou MŽP v roce 2018.

 

 

Rekultivace blízké přírodě
Publikace která shrnuje zkušenosti autora Lubomíra Tichého s rekultivacemi provedenými v několika lomech a slouží tak i jako určitá inspirace pro jejich další budoucí realizace. Kniha je doplněna bohatou fotodokumentací provedených rekultivací.

 

Kliknutím na obrázek zavřete okno.

 

Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě aneb tržné rány v krajině a jak je léčit
Tato brožura nabízí netradiční pohled na sanace a rekultivace především vápencových lomů, které mají po ukončení těžby až překvapivě velký ekologický, estetický i ochranářský potenciál. Vstřícnou formou vysvětluje alternativy a možnosti citlivých rekultivačních metod prováděných formou řízené sukcese. Je určena pro odborníky, těžaře, pracovníky státní správy, ochrany přírody, ale i veřejnost, které problém rekultivací není lhostejný.

 

Kliknutím na obrázek zavřete okno.

 

Informační brožurka: Kavky – Průvodce výukovou trasou

Pro hlubší zájemce o přírodu Kavek byla zpracována kolektivem autorů pod vedením Lubomíra Tichého informační brožurka o Kavkách. Celá publikace je hojně doprovázena kvalitními fotografiemi. Botanický průvodce nám prozradí různé zajímavosti o rostlinách na celé trase, očima entomologa nahlédneme do dramat odehrávajících se v trávě a další text pamatuje i na místní obratlovce. Nechybí ani geologický popis skalního podloží. V závěrečné části jsou zajímavě zpracováni někteří zástupci místní květeny a zvířeny formou krátkých textíků s fotografiemi.

 

Kliknutím na obrázek zavřete okno.

 

Chráněná krajinná oblast Moravský kras
Dvojjazyčná (v češtině a angličtině) brožura vydaná ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras, která obsahuje informace o jednotlivých územních součástech Moravského krasu, charakteristiky  přírodních stanovišť a bohatou fotografickou dokumentaci i mapu Moravského krasu.

 

Kliknutím na obrázek zavřete okno.

 

Ilustrovaná skládačka Růženin lom

Nejen pro návštěvníky Růženina lomu byla vydána barevná skládačka, která obsahuje stručné textové informace o Růženině lomu a jeho rekultivaci, ilustrace typických rostlin a živočichů i stručný geologický profil Hádů. Na ilustracích se podílely výtvarnice Hana Havlíčková a Blanka Ponížilová – Juříčková,  doprovodný text zpracoval Lubomír Tichý. 

 

Kliknutím na obrázek zavřete okno.

 

Ilustrovaná skládačka o Kavkách

Každý návštěvník Kavek obdrží zdarma bohatě ilustrovanou skládačku, která zachycuje atraktivní zástupce místní květeny od předjaří až do podzimu. Najdeme zde i plánek trasy s jednotlivými zastaveními a jsou v ní také vyobrazeni místní obyvatelé (ptáci, savci, plazi a zástupci hmyzu). Obrázky jsou doprovázeny krátkými, spíše poetickými textíky a nechybí zde ani krátká informace o Kavkách a provozovatelích výukové trasy. Celou skládačkou vtipně provázejí postavičky holky a kluka. Na ilustracích se podílely výtvarnice Hana Havlíčková a Blanka Ponížilová – Juříčková, textíky zpracoval Lubomír Tichý a Lenka Staňková.