Kdo jsme

Proč právě Hády?
Území nazývané souhrnně Hády u Brna je tvořeno vrcholy Hády a Šumbera, které jsou mohutnými výběžky Devonských vápenců Moravského krasu. Patří k dominantám Brna a významnému rekreačnímu zázemí města. Kulturní step na jižních svazích Hádů byla odborně uznávanou botanickou i zoologickou lokalitou již v devatenáctém století. Není proto divu, že se zde v současné době nachází několik chráněných území s celkovou rozlohou přes 1 km2. Zásadní zásah do této lokality znamenalo otevření závodu na výrobu cementu v Maloměřicích na začátku dvacátého století. Od roku 1980 však docházelo k postupnému útlumu těžby až k jejímu definitivnímu ukončení v roce 1998. V následujících deseti letech probíhaly v dotěžených prostorech rekultivační práce. Lokalita je celkově natolik přírodovědně cenná, že patří k jedněm z několika málo území s obrovskou druhovou pestrostí na celé jižní Moravě. A to i přesto, že se nachází v bezprostřední blízkosti města.

 

 

Pozemkový spolek Hády

Na podzim roku 2000 vznikla nezisková organizace Pozemkový spolek Hády, jejímž hlavním cílem a posláním je ochrana této významné lokality. Chceme, aby byla zachována a dále rozvíjena její jedinečná přírodní odnota, ale zároveň umožňujeme šetrné rekreační využití tohoto území, a to zejména k ekovýchovným aktivitám.

 

 

Cíl činnosti pozemkového spolku

Základním cílem Pozemkového spolku Hády je ochrana přírody a krajiny v lokalitě Hády (k. ú. Maloměřice, Židenice, Líšeň, Kanice). Toto poslání se naplňuje zejména

 

  • vlastnictvím či nájmem pozemků
  • výkonem správy a aktivní ochrany přírodních hodnot území ve smyslu zákona 114/92 Sb.
  • ekologickou výchovou, vzděláváním, osvětou a publikační činností

 

 

Pozemkový spolek Hády je jednou ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody.

 

Můžete pomoci například v rámci kampaně ČSOP Místo pro přírodu.