Významný krajinný prvek Pod Hády

 

Městská část: Vinohrady (k. ú. Židenice)

Rozloha: 2,70 ha

Nadmořská výška: 270–300 m

Význam: Vzácná teplomilná lesostepní společenstva a suché trávníky

 

Území naleznete na jihozápadním svahu mezi bývalými poli západně od sídliště Líšeň. Jedná se o zbytek původního svahu se zachovalou vegetací šipákových doubrav a suchých trávníků. Zatímco jižní část leží na granodioritovém podloží, v severní části se vyskytují překryvy sprašových půd, které významně ovlivňují druhovou pestrost tohoto území. Významný krajinný prvek má charakter i význam zvláště chráněného území.

 

Historie lokality

Letecký snímek

Geologická mapa

Rostliny a živočichové

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Fotografie