Národní přírodní rezervace Hádecká planinka

  

Katastrální území: Kanice

Rozloha: 6,42 ha

Nadmořská výška: 330–430 m

Význam: Vzácná teplomilná lesní a lesostepní společenstva, bohatá entomofauna, zachovalé listnaté lesy na vápenci

   

Hádecká planinka byla státní přírodní rezervací vyhlášena ministerstvem školství, věd a umění v roce 1950. Statut národní přírodní rezervace (NPR) a nejvyšší stupeň územní ochrany v rámci kategorie ZCHÚ získala po přijetí novely zákona O ochraně přírody (114/92 Sb.). V NPR platí obecně řada omezení, mezi základní patří zejména omezení možnosti pohybu pouze po značených turistických cestách a zákaz sběru rostlin a volně žijících živočichů. Hranice rezervace jsou přehledně vyznačeny dvěma červenými pruhy na stromech a cedulemi se státním znakem umístěnými většinou na vstupních komunikacích do rezervace.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Rostliny a živočichové

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Fotografie