Městská část: Maloměřice-Obřany

Rozloha: ca. 25 ha

Nadmořská výška: 350–410 m

Ochrana: Vznikající vzácná teplomilná stepní společenstva na odtěžených etážích lomu

 

Původní vápencový lom byl uzavřen v roce 1997 a od té doby lokalita postupně zarůstá. Druhové složení dřevin se stabilně upravuje tak, aby se zde nešířily invazní druhy z okolí. Proto má lom přirozenou druhovou skladbu stepních porostů. Mnohé z druhů zde byly vysety nebo podpořeny sběry semen v okolních chráněných územích - Kavky, Velká Klajdovka a Hádecká planinka. Dnes má lom druhovou pestrost, která je srovnatelná s nejzachovalejší přírodou v okolí Brna.

 

Historie lokality

Letecký snímek

Geologická mapa

Rostliny a živočichové

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Fotografie