Podle skromného výčtu chráněných území této kategorie by se mohlo zdát, že světlé lesy a lesostepi s výskytem teplomilných druhů jsou v Brně spíše vzácností. Mnohé lokality skutečně postupem času zanikly nebo byly významně poškozeny, ale zůstává řada pěkných území bez legislativní ochrany. K těm nejskvostnějším patří například lesy Malého Horneku v údolí Říčky nebo skalnaté svahy Zouvalky nad Brněnskou přehradou. Všechna tato území představují nejen vhodný domov pro řadu ohrožených rostlin a živočichů, ale jsou také významným zdrojem biodiverzity pro ostatní lesní ekosystémy a mají obvykle též důležitou půdoochrannou a kulturně-estetickou funkci.

 

Kavky | Velká Klajdovka | Velký Hornek