Exkurze do přírodní památky Kavky

Každým rokem pořádáme tradiční botanické exkurze do přírodní památky Kavky, jedné z nejvýznamnějších lesostepních lokalit širšího okolí Brna. Vždy v měsíci květnu, kdy je zdejší vzácná květena v plné parádě, můžete spolu s průvodcem obdivovat koberce nádherných třemdav bílých, ale i drobné kvítky kamejky modronachové či letitý exemplář dubu šípáku. 

Termín exkurze bude upřesněn cca měsíc před konáním, zpravidla bývá druhou či třetí neděli v květnu.

 

 

Geologická exkurze po hádeckých lomech

Na Hádech probíhala těžba vápence již od středověku. Za posledních sto let zde vzniklo několik rozsáhlých lomů, které odkryly mnoho zajímavostí z geologické historie Brna. Do ní můžete nahlédnout při exkurzi vždy v září, s naším geologickým odborníkem projdete etážový lom, nahlédnete do Růženina lomu a lomu Džungle. Při troše štěstí lze najít drobné zkameněliny.

Termín exkurze bude upřesněn cca měsíc před konáním, zpravidla bývá druhou či třetí neděli v září.

 

 

Exkurze pro žáky 2. stupně základních škol

Exkurzi o geologii, botanice, zoologii i historii území, s prvky praktických managementových prací a nahlédnutím do problematiky rekultivace a obnovy území, připravujeme na objednávku. Exkurze může být zakončena v Lamacentru Hády.

Exkurzi je možné objednat mailem - pshady@email.cz.

 

 

Exkurze pro skupiny seniorů či jiné zájmové skupiny

Zdejší přírodní krásy může s naším zkušeným průvodcem obdivovat opravdu každý. Trasa exkurze je vždy zvolena s ohledem na možnosti skupiny, netřeba se bát obtížně zdolatelných cest. Dle možností a zájmů skupiny upravíme trasu na míru tak, aby obsahovala co nejvíce zajímavostí a byla pro všechny zúčastněné příjemným a nezapomenutelným zážitkem.

Exkurzi je možné objednat mailem - pshady@email.cz.