Ochrana přírody se nevztahuje jen na živé organismy, ale musí účinně chránit také významnější paleontologické a geologické lokality. Přestože je na území Brna dosud vyhlášeno pouze jediné chráněné území tohoto typu (NPP Stránská skála má smíšený charakter botanické, zoologické, geologické a paleontologické lokality, proto je uvedena v jiné části). Řada geologicky významných lokalit je registrována jako významný krajinný prvek (např. Růženin lom na Hádech).

 

Červený kopec