Národní přírodní památka Červený kopec

 

 

Městská část: Bohunice
Rozloha: 0,55 ha
Nadmořská výška: 240–310 m
Rok vyhlášení: 1970
Význam: Soubor kolmých (odtěžených) sprašových stěn je geologickou a paleontologickou lokalitou evropského významu. Je zde zachován sled pohřbených půd z pleistocénu a holocénu ve sprašovém profilu. Načervenalá barva horniny je způsobena přítomností oxidů a hydroxidů železa v základní hmotě.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu