Chráněné území ma status "Národní". Proto se o jeho údržbu nestará Jihomoravský kraj, jako je tomu u jiných lokalit, ale péči zde zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny prostřednictvím Správy CHKO Moravský kras. Lokalita je udržována jen nepravidelně sečením a odstraňováním křovin.

 

Červený kopecHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu