Od ukončení těžby uplynula dlouhá desetiletí. Protože se jedná o území tvořené nezpevněnými sedimenty, jsou dnes významné sprašové profily silně osypány a jejich vypovídací schopnost je výrazně snížena. Ze silně antropicky ovlivněného okolí do území expandují nežádoucí druhy rostlin, které mohou v průběhu sukcese nejen zastínit a zakrýt cenné terasy se sprašovými profily, ale mohou i negativně ovlivnit zdejší fragmenty xerotermní vegetace se zvláště chráněnými druhy rostlin. 

 

Červený kopecHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu