Lamacentrum

Lamacentrum Hády

Lamacentrum Hády vzniklo jako jeden z projektů Pozemkového spolku Hády již v roce 2011 na jižním svahu Hádů, v prostorách bývalého vápencového lomu Džungle.  Zde plní funkci ekocentra, infocentra a zázemí pro četné návštěvníky celé oblasti Hádů. Stalo se příjemným místem propojení přírody, zážitků a poznání. 

 

 

V týdnu poskytuje dětem a žákům mateřských, základních a středních škol výukové environmentální programy spojené se zážitkem z bezprostředního kontaktu s našimi zvířaty.

 

 

O víkendu je zde otevřeno pro návštěvníky z řad široké veřejnosti, konají se zde osvětové akce s přírodovědnou a environmentální tématikou či exkurze do okolní přírody. To vše je propojeno s informacemi o tomto jedinečném území a jeho přírodním bohatství a okořeněno přítomností přátelských zvířat.

 

 

K dalším činnostem Lamacentra patří například letní příměstský tábor, výjezdy se zvířaty do domovů pro seniory, pro osoby se zdravotním znevýhodněním či konání přírodovědného kroužku pro děti s poruchami autistického spektra.

 

 

Činnost Lamacentra se neustále vyvíjí a rozšiřuje. Veškeré novinky, informace o naší činnosti, povánky na akce, aktuální otevírací doba a jiné zajímavosti najdete zde nebo na našem facebooku zde.