Přírodní památka Velká Klajdovka

 

Městská část: Maloměřice-Obřany a Židenice

Rozloha: 10,58 ha

Nadmořská výška: 310–390 m

Rok vyhlášení: 1987

Ochrana: Vzácná teplomilná lesní a lesostepní společenstva

 

Území se nachází na jižním úbočí Hádů východně od Růženina lomu pod hotelem Velká Klajdovka. Loklita byla vyhlášena jako přírodní památka v roce 1987 především z důvodu ochrany rostlinných společenstev stepního až lesostepního charakteru, v nichž se vyskytuje řada teplomilných druhů rostlin a živočichů.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy