Rostlinná společenstva

 

Podobně jako Kavky hostí Velká Klajdovka jedny z nejcennějších širokolistých stepních trávníků na území Brna. Objevují se v nich mnohé teplomilné druhy bylin a trav, které jsou ohrožené vyhynutím. Na několika místech tu zůstal zachován malý zbytek teplomilné doubravy s dubem pýřitým (Quercus pubescens). Území je prostoupeno teplomilnými křovinami. Hojně tu roste dřín jarní (Cornus mas) a další teplomilné druhy dřevin. Přestože má většina území silně bazické podloží, ve střední části vystupují granodiority, na nichž se omezeně objevují úzkolisté stepní trávníky s výskytem několika spíše acidofilnějších druhů (lnice kruinkolistá, radyk prutnatý atd.). I díky tomu je vegetace tak malého území velmi různorodá.

 

Velká KlajdovkaHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu