Lokalita je v rámci pravidelné údržby zvláště chráněného území každoročně sečena již od 90. let minulého století. Postupně se povedlo obnovit téměř zarostlé světliny ve střední části a zachovat významný podíl bezlesí v této lokalitě. Seč se provádí postupně od června (na plochách s převažující vikví tenkolistou) až do září (lemová společenstva). Plocha pod hotelem Velká Klajdovka je obvykle sečena dvakrát ročně. Každoročně zde také obvykle zmizí část křovin, které však mají neuvěřitelnou schopnost obnovy.  V letech 2004–2007 se Velká Klajdovka také pásla přes léto smíšeným stádem ovcí a koz. Tato pastva měla smíšený efekt – pomohla k prosvětlení křovin ve střední části území, avšak ovce rozšířily vikev tenkolistou do značné části území. Protože ta produkuje velké množství biomasy, je třeba některé části dosud sekat i dvakrát ročně. Pastvu jsme proto v tomto území již neobnovovali.

 

Velká KlajdovkaHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu