Naučné stezky

Hády a údolí Říčky

Tato naučná stezka přibližuje přírodní, historické a geologické zajímavosti severovýchodního okraje Brna a jižní části Moravského krasu. Na stezce je umístěno celkem 17 panelů s texty, fotografiemi i barevnými ilustracemi. Všechny panely se nachází na turisticky značených cestách.

Naučná stezka se nachází na území, jež je rekreačně velmi intenzivně využíváno a slouží k procházkám či cyklistickým vyjížďkám mnoha tisícům nejen brněnských návštěvníků. Začátek naučné stezsky se nachází v Obřanech, odkud trasa stoupá na Hádeckou plošinu. Z plošiny následně klesá do malebného údolí Říčky. Stezka je dostupná MHD na čtyřech místech: konečné tramvaje č. 4 v Obřanech, autobusu č. 58 v Líšni – hřbitově, autobusu č. 55 v Líšni – Mariánském údolí a na zastávce autobusu č. 78 v Líšni – Podbělové. Na těchto místech jsou také umístěny tabule s mapkou území, na nichž je vyznačeno umístění jednotlivých panelů i turistických značených cest.

 

 

Hádecké lomy a okolí

V roce 2014 byla realizována naučná stezka přímo v bývalém lomu na Hádech. Délka trasy je něco málo přes 2 km a je ve spolupráci s Klubem českých turistů označena šikmým zeleným pruhem uprostřed bílého pole. Celkem 8 informačních panelů seznamuje návštěvníky a turisty s jedinečným přírodním významem lokality a přibližuje tajemnou historii kopce Hády. Každý informačním panel je kromě zajímavých informací obohacen o jednu přírodovědnou otázku. Správnou odpověd se vždy dozvíte na následujícím informačním panelu. Na trase objevíte panoramatické výhledy na jižní Moravu a můžete si také prohlédnout tzv. stratigrafický sloup představující geologický profil kopce Hády. Naučná stezska je dostupná MHD ze dvou míst: ze zastávky Podbělová auobusu č. 78 a ze zastávky Červený písek č. 64.

 

 

Terénní výuková trasa Kavky

 Úchvatná podívaná se naskýtá při procházce přírodní památkou Kavky, která představuje jedinečné území významné zvláště z botanického, ale i zoologického a geologického hlediska. Ve vegetační době je zdejší stepní krajina poseta barevnou záplavou vzácných rostlin, které zde našli své místo po opuštění zahrádek a sadů. Trasa začíná v etážovém lomu, kousek nad lamacentrem a vede skrz celou zdejší přírodní památku. Téměř na konci úzké cestičky je vybudovaná dřevěná vyhlídka do Růženina lomu s fascinující kulisou vysokých skal a jezírek.

 

 

Cesta Rákosím

Růženin lom nabízí možnost seznámení se s neobvyklým stanovištěm vzniklým těžbou vápence. Stezka, vedoucí fascinující kulisou vysokých rákosin je zpřístupněna díky dřevěným povalovým chodníkům z dubového dřeva. Na nich jsou vypáleny stopy několika zvířat, která nalézají v průběhu roku v romantických houštinách svůj domov. V podmáčených rákosinách rostou v průběhu vegetační doby orchideje a další vzácné rostliny.  Na konci stezsky je dřevěné molo s vyhlídkou na největší jezírko v Růženině lomu.

 

 

 

Geologická bosá stezka

V Lamacentru se nachází unikátní Bosá stezka, která byla vybudována v roce 2017. Je sestavena ze třinácti polí, které mapují horniny a materiály, které se nacházejí na Hádech. Popisuje tak názorným způsobem (bosýma nohama) stratigrafii jednotlivých usazených vrstev. Série začíná lávovým tufem, který sice na Hádech nenajdete, ale ten představuje magma zemského pláště. Dále už jsou pak vrstvy, na které tu snadno narazíte - granodiority, slepence, vilémovické a hádsko-říčské vápence, druhohorní vápence jurské, usazené písky, dřevo, šišky a na závěr se projdete po antropocenních sedimentech, které jsou reprezentovány obyčejnými cihlami. Přijďte se podívat.