Přírodní památka Kavky

 

Městská část: Maloměřice-Obřany

Rozloha: 6,42 ha

Nadmořská výška: 300–350 m

Rok vyhlášení: 2001

Význam: Vzácná teplomilná lesostepní společenstva s velkým počtem chráněných druhů

 

Území se nachází na  jižním úbočí Hádů mezi dvěma jámovými lomy (Džungle a Růženin lom), které jsou v horní části spojeny těžebním prostorem. V 60. až 90. letech byla tato lokalita součástí rozsáhlého území, které z bezpečnostních důvodů nebylo přístupno veřejnosti. Dodnes je z větší části obehnána plotem a přístup sem je omezen. Proto se zde vyvinula biologicky nesmírně cenná společenstva stepního až lesostepního charakteru s řadou teplomilných rostlin.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných rostlin

Přehled vybraných živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy