Historie území

 

Dříve zde byla drobná políčka, sady a vinice s nízkou úrodností. Dodnes se na svazích vyskytují jabloně a jiné ovocné stromy, které díky suchu a vápencovému podloží téměř nerodí. Po vykoupení pozemků původními majiteli cementárny v Maloměřicích (někdy ve 20.-30. letech 20. století) se zde vegetace vyvíjela zcela samovolně. Dle pamětníků zde byly v roce 1946 zarůstající úhory. V 50. letech byl v dolní části vysazen trnovník akát, který do roku 1997 stačil kompletně zarůst asi 2 ha celého území. Asi od roku 1960 se celá lokalita stala součástí dobývacího prostoru velkolomu na Hádech, byla oplocena a střežena hlídačem až do začátku 90. let minulého století. Díky tomu zde příroda naprosto nerušeně vykouzlila dnešní lesostepní společenstva. Od roku 2001 jsme lokalitu zpřístupnili výukovou trasou (uměle vytvořený chodník), která vede nejkrásnějšími částmi lokality. Od roku 2007 je zrušen dobývací prostor Hády a lokalita je plně přístupná veřejnosti. Oplocení však stále ponecháváme z důvodu minimalizace šešlapu v nejcennějších částech lokality.

 

KavkyHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlinPřehled  živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu