Významné druhy rostlin

 

Květena

Lokalita Kavky je mimořádně cenným územím s výskytem řady stepních druhů rostlin, které se na území Brna již téměř nevykytují nebo již zcela jinde vyhynuly. Některé populace rostlin jsou natolik hojné, že jde o mimořádné území také z pohledu celé jižní Moravy.

 

Seznam je uspořádán podle Červeného seznamu květeny ČR. Tučně jsou zvýrazněny druhy, které jsou podle vyhlášky 395/92 Sb. považovány za zvláště chráněné.

 

Silně ohrožené druhy (10):

česnek kulovitý (Allium rotundum), jestřábník Hoppeův (Hieracium hoppeanum), kamejka lékařská (Lithospermum officinale), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec různobarvý (Iris variegata), růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia), růže malokvětá (Rosa micrantha), třešeň křovitá (Cerasus fruticosa), vičenec písečný (Onobrychis arenaria), zběhoveček žlutokvětý (Chamaepytis chia).

 

Ohrožené druhy (28):

černohlávek dřípatý (Prunella laciniata), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), huseník střelovitý (Arabis sagittata), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kavyl Ivanův (Stipa joannis), kavyl sličný (Stipa pulcherrima ), kručinkovec poléhavý (Corothamus procumbens), len tenkolistý (Linum tenuifolium), mateřídouška olysalá (Thymus glabrescens), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman mečolistý (Inula ensifolia), ostřice Michelova (Carex michelii), pelyněk pontický (Artemisia pontica, pcháč panonský (Cirsium pannonicum), prvosenka jarní plstnatá (Primula veris ssp. canescens), pryšec mnohobarvý (Tithymalus polychromus), rmen rakouský (Anthemis austriaca), růže Keltská (Rosa gallica), řebříček panonský (Achillea pannonica), sasanka lesní (Anemone sylvestris), smldník alsaský (Peucedanum alsaticum), třemdava bílá (Dictamnus albus), vítod větší (Polygala major), záraza vyšší (Orobanche elatior), zlatovlásek obecný (Crinitaria linosyris), zvonek klubkatý plstnatý (Campanula glomerata ssp. farinosa), zvonek sibiřský (Campanula sibirica)

 

Pokud chcete vidět jedno z nejkrásnějších míst v Brně v plné kráse, velmi doporučujeme zúčastnit se exkurzí, které každoročně pořádáme. Exkurze probíhají obvykle některou neděli v druhé polovině května a sraz je v Lamacentru Hády. I když nejste zrovna botaničtí nadšenci, budete žasnout! Exkurze pořádáme cíleně v době, kdy jsou na Kavkách v plném květu mj. třemdavy bílé. Které mimochodem vůbec nejsou bílé, ale nádherně růžovo-bílé. Třemdava je jedna z nejvznešenějších a nejpozoruhodnějších rostlin evropské přírody. Je jediným naším zástupcem čeledi routovitých a je tedy příbuzná citrusům. Po citrusech také silně voní. Raději nevoňte přímo k rostlině, ale můžete zkusit přes květ velmi jemně přejet kapesníčkem a přičichnout pak k němu. Exoticky vyhlížející kráska se totiž umí bránit všem dotěrům. Silice, které vylučuje, vám mohou v kombinaci se slunečním zářením způsobit na kůži popáleninové puchýře. A to ještě není všechno, co tahle rostlina dokáže. Těkavé hořlavé silice jsou schopné se v horkých dnech vznítit. (Nedaleko Karlštejna v Čechách je dokonce kopec pojmenovaný Doutnáč. Jméno dostal podle toho, že z něj občas stoupaly obláčky dýmu a jednou za mnoho let dokonce vzplál. Záhadným žhářem je právě třemdava, která si takto vlastně dokáže udržovat svůj bezlesý životní prostor.)

 

KavkyHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlinPřehled  živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu