Přehled vybraných živočišných druhů

 

 Kavky jsou důležité zejména výskytem řady druhů teplomilného hmyzu. Významná je například skupina denních motýlů. Vzhledem k malé velikosti lokality je zastoupení obratlovců (plazů, ptáků a savců) spíše otázkou většího teritoria, jehož je území součástí. 

 

KavkyHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlinPřehled  živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu