Péče o lokalitu

 

V letech 1997–2002 byly z lokality vyřezány rozsáhlé porosty trnovníku akátu. Podařilo se je odstranit prakticky stoprocentně, avšak tam, kde rostly, nebylo již možno obnovit druhově bohaté stepní porosty. Ponechali jsme zde proto zapojené křoviny s hlohem, lískou, ptačím zobem a svídou. Na zbytku lokality se křoviny každoročně vyřezávají, abychom udrželi část lokality také pro stepní rostliny. Je to krutá práce, protože většina dřevin má trny.

 

V roce 2016 jsme poprvé vyzkoušeli odstraňování veškeré biomasy na omezené ploše také v zimním období. Tato údržba se ukázala jako velmi užitečný doplněk k dalším typům údržby. Simuluje totiž zimní pastvu, která omezuje trávy a naopak podporuje růst bylin v jarním období.

 

Jak je vidět z fotografie, některé zásahy se nevyhnou ani chráněným druhům - dubu pýřitému (Quercus pubescens). Ten se na lokalitě šíří tak úspěšně, že by časem zcela potlačil původní lesostepní charakter území a mnohé bohaté populace stepních bylin a trav by pod jeho korunami ustoupily. Protože je cílem udržet zde co největší druhovou pestrost lokality, musíme se vždy části semenáčků zkrátka zbavit.

 

KavkyHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlinPřehled  živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu