Rostlinná společenstva

 

Nejcennější vegetaci tvoří především rostlinná společenstva širokolistých suchých trávníků (svaz Cirsio-Brachypodion pinnati) a teplomilných lesních lemů (svaz Geranion sanguinei). Lokalita postupně zarůstá teplomilnými křovinami a dubem šipákem, takže se zde postupně tvoří fragmenty společenstev teplomilných doubrav. 

 

KavkyHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlinPřehled  živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu