Městská část: Maloměřice-Obřany

Rozloha: asi 6 ha

Nadmořská výška: 300–360 m

Význam: Mokřadní a teplomilná společenstva vzácných rostlin a živočichů

 

Růženin lom je bývalý jámový lom v němž probíhala těžba vápence především v první polovině 20. století. Je příkladem toho, že i negativní činnost jako těžba může mít pozitivní vliv na biologickou pestrost území.

Těžbou byl v prostoru lomu odkryt silný pramen, díky němuž nemohl být lom zavezen slinkovým popílkem. Tak zde došlo k vytvoření několika vodních ploch, jejichž bezprostřední okolí osídlila řada živočichů a rostlin vázaná na vodní biotopy.

 

Historie lokality

Letecký snímek

Geologická mapa

Rostliny a živočichové

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu