Ohrožení pro přírodu

 

Jednoznačně největším ohrožením pro bohatou přírodu Růženina lomu je obrovská návštěvnost v letních měsících. Velký počet lidí po sobě zanechává hromady odpadků, křoviny fungují jako veřejné záchodky, zbytky vegetace jsou sešlapané a slehlé, v rákosí živočichové obtížně hledají klid a voda, která se jen pomalu vyměňuje, je postupně stále více zkalená a znečištěná. Rozumné řešení jsme však pro tuto lokalitu zatím nenašli.

 

Růženin lom | Historie lokality | Letecký snímek | Geologická mapa | Rostliny a živočichové | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu