Historie lokality

 

Současná podoba Růženina lomu vznikla přibližně mezi lety 1930–1960, kdy se z tohoto prostoru těžil vápenec. Již na začátku těžby se zde objevil silný pramen, díky němuž zde vzniklo a udrželo se několik jezírek. V 70. letech minulého století byla část dna zavezena odpadem z výroby cementu a dalšími odpady. Tento stav vydržel až do roku 1997, ze kterého je tato fotografie. Později došlo k rekultivaci dna lomu, vytvoření nových jezírek a zvýšení druhové pestrosti této lokality do té míry, že se stala v roce 2007 součástí evropsky významné lokality Jižní svahy Hádů.

 

Růženin lom | Historie lokality | Letecký snímek | Geologická mapa | Rostliny a živočichové | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu