Městská část: Maloměřice-Obřany

Rozloha: 0,25 ha

Nadmořská výška: 295–300 m

Význam: Společenstva kriticky ohrožených druhů polních plevelů

 

Od roku 2014 jsme se rozhodli obnovit rozorávání okraje pole pod Kavkami, kde se ještě v letech 1990-1994 objevovala řada dnes už jen sporadicky v České republice se vyskytujících druhů rostlin - teplomilných polních plevelů. Na Červeném seznamu květeny ČR je takových druhů několik desítek a některé z nich patří dokonce již mezi druhy u nás nezvěstné nebo vyhynulé. Již po první orbě se řada druhů znovu objevila a dnes patří tato malá lokalita mezi botanické a entomologické skvosty Hádů.

 

Historie lokality

Letecký snímek

Geologická mapa

Přehled vybraných rostlinných druhů

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu