Tato část Hádů sloužila jako drobná políčka velmi dlouho. Koncem 50. let minulého století byla tato část Brna zkolektivizována a vzniklo zde jediné pole. Někdy v polovině 20. století vznikla i cesta směrem k tunelům a Růženinu lomu. Obhospodařovat se pole přestalo v roce 1990, kdy místně hospodařící zemědělské družstvo upadlo do konkurzu. Od té doby začíná tato část Hádů nezadržitelně zarůstat. Přesto se ještě začátkem 90. let objevila na okraji pole řada vzácných plevelů. Ty však později téměř nebo zcela ustoupily vytrvalým druhům rostlin. V roce 2014 jsme se rozhodli, že se pokusíme vzácné druhy zachránit a začali jsme malou část této lokality znovu orat.

 

Pole pod Kavkami | Historie lokality | Letecký snímek | Geologická mapa | Přehled vybraných rostlinných druhů | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu