Od roku 2014 jsme začali s postupnou obnovou pole rozoráním trávníků a křovin. Nejprve pomocí bagru, a poté, co se podařilo vytrhat převážnou část pařezů, které za minulých 25 let pole zarostly, pak také traktorem s pluhem. Plevelné druhy se zde objevují pouze následující rok po zorání, proto zatím hlavní plochu ořeme pravidelně každý rok. Rostliny přežívají v semenné bance půdy, takže je pravděpodobné, že se vzácné plevele budou objevovat i nadále.

 

Pole pod Kavkami | Historie lokality | Letecký snímek | Geologická mapa | Přehled vybraných rostlinných druhů | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu

 


Fotogalerie: