Ohrožení pro přírodu

Většina vzácných druhů plevelů se oběvila zpět a pole se zdá být druhově velmi bohatým kouskem přírody Hádů. Jenže s údržbou takto vznklé přírody u nás nemá nikdo dlouhodobou zkušenost. Přežijí vzácné druhy postupnou invazi současných druhů plevelů, které se v krajině šíří? Bude obnova semenné banky z rostlin, které tu náhodou vyklíčí, dostatečná? A tak vlastně uvidíme, jak si příroda s touto částí přírody v budoucnu poradí.

 

Pole pod Kavkami | Historie lokality | Letecký snímek | Geologická mapa | Přehled vybraných rostlinných druhů | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu