Výskyt vybraných druhů rostlin

 

Tato část pole, resp. úhoru, který se snažíme každoročně na podzim obdělávat, hostila v posledních letech řadu dlouho na Hádech nenalezených rostlin, které patří již mezi velmi vzácné druhy naší květeny. Objevuje se tu například černucha rolní (Nigella arvensis), hojník chlumní (Sideritis montana), vochlice hřebenitá (Scandix pecten-veneris), prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium), záraza hořčíková (Orobanche picridis), zběhovec trojklanný (Ajuga chamaepitys), hrachor chlupatý (Lathyrus hirsutus), hořinka východní (Conringia orientalis), velmi hojný je čistec roční (Stachys annua) atd.

 

Od počátku 90. let tu už nebyl ze vzácnějších druhů zjištěn mák polní (Papaver argemone; nesplést s mákem vlčím, kterého je tu stále dost). 

 

Pole pod Kavkami | Historie lokality | Letecký snímek | Geologická mapa | Přehled vybraných rostlinných druhů | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu


Fotogalerie: