Městská část: Maloměřice-Obřany

Rozloha: ca. 5 ha

Nadmořská výška: 325–360 m

Význam: Základna PSH, ekocentrum se zvířaty, pastevní plochy s bohatou entomofaunou

 

Tento jámový lom začal vznikat jako první z řady lomů s vybudováním cementárny v Maloměřicích v roce 1911. Dnes je dno lomu zavezeno asi 20 m vysokou navážkou, ozeleněno a funguje zde Lamacentrum Hády - malé ekocentrum s chovem lam alpak a dalších zvířat. Jižní část lomu je celoročně vypásána a představuje geologicky i přírodovědně zajímavou lokalitu s výskytem několika ohroženýchd ruhů rostlin. 

 

Historie lokality

Letecký snímek

Rostliny a živočichové

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Fotografie