Ohrožení pro přírodu

Po konci 2. světové války historicky významně ovlivnila charakter celého území výsadba trnovníku akátu na téměř 1/3 území. Tyto porosty byly však v rámci rekultivačních prací lomu Hády již v letech 1996-8 odstraněny a dnes probíhá jen postupné vyřezávání výmladků akátu. Akát však z Hádů zcela nezmizel, a je nutno proto být stále na pozoru. Z invazních druhů kromě akátu je nutné věnovat pozornost pajasanu žláznatému, žánovci měchýřníku, netvařci křovitému a celíkům (c. zlatobýlu a c. kanadskému). Všechny tyto druhy by již po několika letech cenné stepní porosty zcela a prakticky nenávratně zničily. 

 

Součástí ochrany území je také oplocení, které slouží pro usměrnění vstupu návštěvníků do území. Zdejší porosty jsou natolik citlivé, že i mírný sešlap může znamenat zmenšení ploch cenných společenstev.

 

KavkyHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlinPřehled  živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu