Ohrožení pro přírodu

 

Přestože se odtud vyřežou ročně jednotky až desítky metrů dřeva a větší část lokality se pravidelně seče, tato lesostepní lokalita i tak velmi rychle zarůstá. Zatím stíháme udržovat všechny luční enklávy, které poskytují velmi kvalitní seno Lamacentru. Může se však stát, že charakter této lokality se dlouhodobě udržet nepodaří a Velká Klajdovka se postupně přemění v křoviny a les. Lokalita je sice stranou turistického ruchu, i tak zde ale projde ročně velké množství lidí (a psů). Ptáci a drobní obratlovci jsou proto často rušeni a jejich populace příliš neprospívají. Určitý problém se objevil v době, kdy jsme se pokusili údržbu lokality zajistit pastvou. Ovce zde roznesly semena vikve tenkolisté, která dodnes intenzivně zarůstá některé plochy a omezuje tak méně produktivní druhy.  

 

Velká KlajdovkaHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu