Přírodní rezervace Velký Hornek

 
Městská část: Líšeň
Rozloha: 27,86 ha
Nadmořská výška: 270–430 m
Rok vyhlášení: 2004
Význam:  Rozsáhlé teplomilné lesní a lesostepní porosty na vápenci s výskytem řady teplomilných druhů rostlin. Rezervace zasahuje do údolí až k potoku Říčka, kde je dobře zachovalá inverze vegetačních stupňů.
 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu