Tato lokalita je botanicky známá a popsaná již z 19. století. Na svazích údolí Říčky zde byly po staletí pastviny a pařezinové nízké lesy patřící k selským usedlostem v Líšni. Tomu dodnes nasvědčuje složitá vlastnická struktura celé rezervace. Po 2. světové válce postupně celý svah zarostl dřevinami, na plošině nad údolím byly vysazené akátové porosty. Lokalita se opět udržuje od roku 2004, kdy byla vyhlášená jako zvláště chráněné území. V letech 2004-2007 zde probíhal jeden z projektů programu LIFE Nature na obnovu teplomilné vegetace v chráněné krajinné oblasti, který umožnil poměrně radikální obnovu světlin a přirozené skladby světlých lesů. Od té doby je území nadále v péči CHKO moravský kras. 

 

Velký Hornek | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu