Jako jedno z mála převážně lesních území má Velký Hornek poměrně pravidelnou postupnou údržbu v podobě postupného odstraňování akátových porostů a malé obnovy pařezin a světlin.  Postupné zarůstání se tedy sice v porovnání s dobou před 20 lety významně zpomalilo, ale neřešeným (a zřejmě i neřešitelným) problémem zůstává postupující eutrofizace suchých trávníků, z nichž stále ubývají ohrožené druhy rostlin a živočichů.

 

Velký Hornek | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu