Celé území ohrožuje především zarůstání a eutrofizace (zvyšování dusíku v půdě). Ještě před 70. či 80. lety zde byly pouze prudké stráně jen s minimem lesní vegetace.  Mezitím území značně zarostlo křovinami a lesem. Svůj díl si ukrojily také rozsáhlé akátiny, které poškodily původní vegetaci na rozloze několika hektarů. Stepní vegetace postupně ustoupila jen na malé enklávy s mělkou půdou na jižním a východním svahu. Některé druhy zde proto dnes stojí na pokraji vyhubení nebo již vymizely - typickým příkladem je dobře známý koniklec velkokvětý, který ještě začátkem 90. let 20. století zde měl silnou populaci několika stovek jedinců. Dnes zde přežívají již jen jednotlivé exempláře.  

 

Velký Hornek | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu