Historie lokality

 

Snímek z roku 1930 pocházející z Botanického oddělení Moravského zemského muzea v Brně ukazuje právě roztěžený Růženin lom (vpravo nahoře), lom Džungle (vlevo nahoře), mezi nimi bezlesé svahy přírodní památky Kavky a nad nimi Městský lom. Teprve o více než 30 let později se začala psát historie Etážového lomu. Zahájením těžby v 60. letech 20. století v této části Hádů zmizely asi 2/3 stepních porostů, které zde do té doby byly. Po ukončení těžby v roce 1997 se příroda do prostoru lomu postupně začala vracet. Pozemkový spolek Hády k tomu značně přispěl tisícovkami hodin práce zaměstnanců, brigádníků a dobrovolníků, takže dnes se jedná o jedno z druhově nejbohatších a biologicky nejzajímavějších území Brna. Lokalita je však cenná také geologicky – najdete tu na mnoha profilech celou sérii usazených hornin od těch starohorních (slepence) až po třetihorní (jíly).

  

Etážový lomHistorie lokalityLetecký snímekGeologická mapaRostliny a živočichové | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu | Fotografie