Národní přírodní památka Stránská skála

  

Městská část: Slatina
Rozloha: 16,6 ha
Nadmořská výška: 255–310 m
Rok vyhlášení: 1978
Význam: Zčásti odtěžené bradlo jurských vápenců se stepními lady. Lokalita je známá výskytem velmi bohaté teplomilné květeny (kavyl Ivanův, koniklec velkokvětý, kozinec vičencovitý, len tenkolistý, lněnka Dollinerova, kručinkovec poléhavý, zvonek sibiřský aj.) a významnými paleontologickými nálezy.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu